O nas

makerspace – VIRTUALNI SPREHOD

SCiDROM MakerSPACE projekt je okolje za multidisciplinarno sodelovanje po modelu odprtega inoviranja v katerem sodelujejo različni deležniki, gospodarstvo, izobraževalna in raziskovalna sfera ter kreativni posamezniki in interesne skupine, kar se je na primeru skandinavskih držav pokazalo kot izjemno uspešen model.

SCiDROM MakerSPACE je namenjen:

 • MLADIM – ki spoznavajo in se navdušujejo nad novimi tehnologijami ter opremo,
 • USTVARJALCEM – ki v MakerSPACE okoljih razvijajo svoje ideje v prototipe, ki jih bodo lahko preizkusili na trgu,
 • PODJETJEM – ki uporabljajo opremo, imajo dostop do talentov in bodočih kadrov oziroma v tem okolju učinkovito usposabljajo svoje kadre ter prihajajo relativno hitro do novih inovativnih rešitev, produktov oz. storitev
 • IZOBRAŽEVALNIM USTANOVAM – ki bogatijo svoj učni program s praktičnimi vsebinami in vključujejo učence v delo na realnih projektih in jih tako omogočijo oz. odpirajo priložnosti za kvalitetnejšo prihodnost.

Projekti v načrtu:

 • Pametno mesto
  • Senzorika: razvoj in postavitev okoljske senzorike za merjenje onesnaženosti zraka
   • PM senzorji
   • Vremenska postaja
  • Pametne zgradbe: rastlinjak
 • Sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami
  • Delavnice in predavanja s strani fakultet tako za člane SCiDROM skupine kot druge
  • Udeležbe na tekmovanjih
 • Lastni projekti dijakov
 • Tekmovanja
  • StartUp tekmovanja z inovativnimi idejami
 • Ostali projekti
  • Fermentor piva
  • Kmetijska senzorika
  • Možnost sodelovanja pri izvedbi nalog Erasmus+ projektov