HTE tekmovanje

https://talenti.hte.si/

HTE, d.o.o. LJUBLJANA

razpisuje

NAGRADNI NATEČAJ

za realizacijo inovativnih avtorskih projektov na področju elektronike: 

»HTE – Hudi Talenti Elektronike«

 1. Komu je natečaj namenjen

Podjetje HTE d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju HTE) razpisuje natečaj »HTE – Hudi Talenti Elektronike« za dijake slovenskih gimnazij in srednjih šol s področja elektrotehnike in računalništva: vabi jih, da se pod okriljem učiteljev mentorjev lotijo realizacije svojih zamisli in s sodelovanjem na natečaju »HTE – Hudi Talenti Elektronike« tekmujejo za privlačne in spodbudne HTE nagrade! 

 1. Trajanje natečaja

Natečaj bo trajal od 15. januarja do vključno 15. junija 2021, pri čemer je zadnji rok za oddajo natečajnih projektov  15. maj 2021.

 1. Objavno mesto natečaja in njegovega poteka

Natečaj bo objavljen in bo potekal  on-line na spletni strani HTE d.o.o., na: http://www.hte.si, na podstrani: talenti.hte.si.

 1. Namen in cilji nagradnega natečaja »HTE – Hudi Talenti Elektronike«

Ob 30-letnici svojega delovanja  HTE d.o.o. – Podjetje za trgovino, storitve in inženiring s področja elektronike, d.o.o., Ljubljana organizira nagradni natečaj »HTE – Hudi Talenti Elektronike«, katerega osrednji cilj je spodbujanje inovativnih projektov na področju elektronike ter predstavitev mladih talentov ter njihovih mentorjev.

V sedanjem času epidemije novega koronavirusa, ko morajo zaradi šolanja na daljavo dijaki in učitelji tenkočutno iskati tudi nove poti za ohranitev in krepitev medsebojne povezanosti, ki je za vitalno vzgojno-učno perspektivo pač ključna, in ko se poraja vedno bolj pereče vprašanje, kako naj pedagogi v času vsesplošne krize razvijajo aktivnost in potenciale svojih dijakov, njihovo kreativnost in inovativnost, želi podjetje HTE s podpiranjem in spodbujanjem dijakov priskočiti na pomoč slovenskemu šolstvu.

Podjetje HTE – eden vodilnih dobaviteljev na področju elektronike v Republiki Sloveniji, želi s pomočjo pričujočega natečaja ponuditi podporo vsem tistim dijakom slovenskih gimnazij in srednjih šol s področja elektrotehnike in računalništva, ki si želijo z dodatnim raziskovanjem pridobiti nova znanja, skleniti nova poznanstva in spoznati tudi poslovne vezi na področju elektronike. 

Najboljše projekte dijakov inovatorjev, ki bodo s pomočjo mentorjev ustvarili nekaj novega, bo podjetje HTE tudi bogato (in zanimivo) nagradilo.

 1. Pogoji za sodelovanje na natečaju

Dijak, ki se prijavlja na natečaj (prijavitelj) mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:

 • natečajni projekt se izvede z uporabo mikroračunalnikov Raspberry Pi in/ali odprtokodnega krmilnika Arduino;
 • prijavitelj je fizična oseba s statusom dijaka na eni izmed slovenskih gimnazij in srednjih šol s področja elektrotehnike in računalništva;
 • prijavitelj ima že izbranega mentorja po lastni izbiri, ki je kot učitelj zaposlen v eni od slovenskih izobraževalnih ustanov;
 • prijavitelj se strinja, da so njegovi osebni podatki (kot tudi podatki o mentorju – kar mora posebej potrditi mentor na obrazcu Soglasje mentorja, prim. t. 6) ter njegov natečajni projekt javno objavljeni na spletni strani podjetja HTE, navedeni pod točko 3, tj. na: talenti.hte.si.

Sodelovanje na natečaju pomeni strinjanje z vsemi navedenimi pogoji in njihovo upoštevanje.

 1. Prijava in sodelovanje na natečaju

Sodelovanje na natečaju »HTE – Hudi Talenti Elektronike« poteka on-line, preko spletne strani talenti.hte.si,  in obsega dva koraka. 

 1. korak: Prijava na natečaj – Izdelava dijakovega spletnega profila, ki zajema podatke o dijaku/prijavitelju in podatke o mentorju.

Podatki o dijaku/prijavitelju:

 • ime in priimek ter fotografija (maksimalne velikosti 5 MB)
 • leto rojstva
 • naslov natečajnega projekta
 • telefon
 • naslov elektronske pošte
 • ime šole, ki jo obiskuje dijak, in ime programa
 • razred, ki ga dijak obiskuje v š. l. 2020/21

Podatki o mentorju

 • ime in priimek, fotografija (maksimalne velikosti 5 MB)
 • šola oz. izobraževalna ustanova, na kateri je zaposlen mentor
 • telefon
 • elektronska pošta

*Priložiti je potrebno  Soglasje  mentorja (na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani, obrazec dobite tu)

 1. korak: Oddaja natečajnega projekta, ki zajema:
 • pisno prezentacijo projekta

– opis in namen, funkcija (v PDF obliki – obrazec)

 • video prezentacijo projekta

– od inovativne ideje do končnega izdelka (dolžina videa: 5–20 min)

 • izjavo o avtorstvu

– z lastnoročnim podpisom (skeniranim) – kot potrdilo, da je celotni projektni izdelek plod lastnega dela) (obrazec najdete tu)

Pomembno:

 • Zadnji rok za oddajo natečajnega projekta je 15. maj 2021 (do 23:59),

preko spletne strani  talenti.hte.si.

 • V primeru, da je dijak še mladoleten, je potrebno priložiti Soglasje staršev oz. skrbnikov (na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani; obrazec najdete tu.)

* Sodelovanje na natečaju pomeni strinjanje z vsemi navedenimi določili.

* Prepozno prispelih natečajnih  projektov oz. oddaje natečajnega projekta z nepopolno dokumentacijo ne bo mogoče upoštevati.

 1. OBRAVNAVA PRISPELIH PROJEKTOV

7.1 Strokovna komisija

Strokovno komisijo za ocenjevanje prijavljenih in oddanih projektov bo sestavljalo 3–5 članov: en predstavnik podjetja HTE d.o.o. ter štirje neodvisni profesorji, zaposleni v eni od slovenskih  izobraževalnih ustanov. Imena članov komisije bodo določena najkasneje do 15. 5. 2021.

7.2 Kriteriji za izbor nagrajencev

Ocena komisije (95 % ocene).

Komisija bo  oceno projekta  oblikovala na podlagi  naslednjih parametrov:

 • stopnja inovativnosti natečajnega projekta/izdelka
 • stopnja uporabnosti natečajnega projekta/izdelka
 • stopnja realizacije natečajnega projekta/izdelka
 • vložen trud
 • jasnost in originalnost video prezentacije

Mnenje širše javnosti (5 % ocene) – glasovanje bo potekalo preko všečkanja na spletni strani talenti.hte.si

7.3 Nagrade

 • Vsi sodelujoči na natečaju, tako dijaki kot njihovi mentorji, bodo s prijavo na natečaj deležni 10 % popusta pri nakupih v vseh HTE poslovalnicah, ki bo veljaven vse do zaključka natečaja in potem še naslednjih 12 mesecev (do vključno 15. junija 2022).
 • Avtorje treh najboljših projektov bo podjetje HTE d.o.o. nagradilo z darilnimi boni, v skupni vrednosti 600,00 €:
 • prva nagrada: 300,00 €,
 • druga nagrada: 200,00 €,
 • tretja nagrada: 100,00 €.

*Znesek nagrade je naveden v neto znesku.

*Darilni boni bodo vnovčljivi v vseh HTE poslovalnicah.

Nagrade bodo podeljene bo v roku 10 dni od objave rezultatov. 

 • Poleg konkretnih nagrad bodo vsi trije nagrajenci deležni tudi privlačne moralne nagrade, ki bo tri slovenske dijake dolgoročno postavila na piedestal slovenskih inovatorjev: orodja in pripomočki, ki jih bo dijak uporabil za izdelavo nagrajenih projektov (in jih popisal v prijavni dokumentaciji), bo HTE d.o.o. zapakiral v prodajne komplete z znamko »HTE – Hudi Talenti Elektronike« in jih poimenoval po imenu oz. priimku nagrajenega dijaka. Od junija 2021 dalje se bodo ti paketi (seveda ob soglasju dijaka oz. njegovih staršev/skrbnikov) tako v spletnih kot fizičnih trgovinah HTE po celi Sloveniji prodajali pod njihovim imenom. Primer: nagrajenec Matej Novak – Novakov paket.

*V primeru, da nobeno od prejetih del vsebinsko in kakovostno ne ustreza, si strokovna komisija pridržuje pravico, da nagrad ne podeli.

7.4 Objava rezultatov natečaja

 • Rezultate natečaja bo podjetje HTE objavilo na spletni strani talenti.hte.si 15. junija 2021.
 • Avtorji nagrajenci bodo o izbiri obveščeni tudi osebno, po telefonu oz. elektronski pošti, v roku 12 ur od objave rezultatov na spletu.

***

Dragi dijaki,

vljudno vabljeni  na prizorišče slovenskih inovatorjev na področju elektronike!

***

Za dodatne informacije in odgovore na vaša vprašanja smo z veseljem na voljo! Pišite nam na elektronski naslov talenti@hte.si.–
HTE d.o.o. Ljubljana Roška cesta 19 1000 Ljubljana

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja