Regijsko srečanje mladih raziskovalcev Dolenjske in Bele krajine

V sredo, 3. 4. 2019, je na Gimnaziji Novo mesto potekalo regijsko srečanje mladih raziskovalcev, na katerem so sodelovali tudi dijaki ŠCNM, kjer so predstavili svoje raziskovalne naloge in projekte.Srečanje se je pričelo ob 8.15 in zaključilo ob 13.00 z razglasitvijo.

S področja “SŠ Aplikativni inovacijski predlogi in projekti” sta sodelovala Maj Pavlin in Rok Bunderšek s projektom “Sistem za merjenje kvalitete zraka”.

S področja “SŠ Elektrotehnika, elektronika in robotika” pa so sodelovali Matija Hrušovar, Anja Urbas in Luka Kovačič s projektom “Postavitev lastne elektrarne na bazi obnovljivih virov električne energije”.

 

Sistem za merjenje kvalitete zraka
Avtorja: Maj Pavlin in Rok Bunderšek
Mentorja: Uroš Nosan in dr. Marko Pavlin
Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija
Področje: SŠ Aplikativni inovacijski predlogi in projekti
Povzetek
Raziskovalna naloga je bila začeta s strani projektne skupine SciDrom. Tam se nas je zbralo nekaj posameznikov, ki poznamo problem onesnaženosti zraka s trdimi delci. Razmišljali smo, kako bi ugotavljali kakovost zraka v Novem mestu in obveščali meščane, ko je zrak preveč onesnažen. Najlažje se nam je zdelo obveščanje preko spletne strani. Ugotovili smo, da mora biti obveščanje v realnem času. Odločili smo se za merjenje z optičnim čitalcem delcev in mikrokrmilnikom LoRa. Za mikrokrmilnik Lora smo se odločili zaradi njegove ekonomičnosti in povezljivosti z IoT.
Zaradi onesnaženosti zraka umre veliko več ljudi (še posebej v večjih mestih) kot bi jih sicer, a nihče temu ne nameni večje pozornosti, saj se ne zavedajo posledic vpliva tega zraka na naše telo. Največje probleme povzročajo PM delci (zelo majhni trdni delci ali tekoče snovi v ozračju), ki lahko preidejo v kri in tudi možgane, pozimi pa je njihova vsebnost v zraku še večja, saj poleg prometa veliko onesnaževanje povzroča ogrevanje objektov in stanovanj. Izdelava takšnega merilnega sistema se nam zdi zato še kako smiselna.

 

Postavitev lastne elektrarne na bazi obnovljivih virov električne energije
Avtorji: Matija Hrušovar, Anja Urbas in Luka Kovačič
Mentor: Uroš Nosan
Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija
Področje: SŠ Elektrotehnika, elektronika in robotika
Povzetek
Povsem jasno dejstvo je, da poraba električne energije iz leta v leto narašča, kar pa seveda ni nič presenetljivega. Z intenzivnim razvojem družbe se pojavljajo novi porabniki, iznajdbe in naprave, ki naša življenja olajšajo in spreminjajo, hkrati pa povečujejo potrebe po električni energiji. Primer novih porabnikov so na primer električni avtomobili.
Zaradi povečanih potreb po električni energiji potrebujemo nove elektrarne, vendar pa se sodobna družba počasi začenja zavedati negativnega vpliva na okolje, ki ga povzroča sama in dejstvo, da elektrarne na premog onesnažujejo okolje, počasi prihaja v ospredje. Ozavešča se dejstvo, da so potrebni alternativni viri, kajti neobnovljive viri bodo s trendom povečane porabe električne energije slej ali prej lahko porabljeni.
Cilj naše raziskovalne naloge je bil zatorej raziskati možnosti pridobivanja energije iz obnovljivih virov. Postavili smo sončno in vetrno elektrarno, ki bosta služili kot referenčna točka za nadaljnje raziskave o smiselnosti tovrstnih elektrarn.

V nadaljevanju bomo najprej raziskali proizvodnjo in porabo električne energije v Sloveniji in svetu, spoznali različne vire, ki omogočajo proizvodnjo električne energije in se pobližje seznanili s sončno in vetrno elektrarno, z njunimi prednostmi in slabostmi. Predstavili bomo tudi omrežje LORAWAN, ki ga danes s pridom uporabljamo pri aplikacijah, ko pošiljamo podatke na strežnik.
V praktičnem delu bomo najprej predstavili postavitev elektrarne. Stestirali bomo vse komponente in prikazali komponente meritev.
Na koncu bomo poskušali ugotoviti, ali je postavitev take elektrarne smiselna.

 

Obe nalogi sta uspešno napredovali na državni nivo tekmovanja. Čestitke!

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja